Перейти к содержимому
Home » Nädalane õppelähetus projekti “Hunest ceramics” raames Ungaris

Nädalane õppelähetus projekti «Hunest ceramics» raames Ungaris

                   

SA Archimedese Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci  toel, projekti "Hunest ceramics" raames, käisid 8-15. oktoobril 6 kutse andmisega seotud inimest (2 kutsesüsteemi arendajat, 2 õpetajat kutsekoolidest, 2 kutsete ja keraamikaga seotud tegevkeraamikut/ õppejõudu) nädalasel lähetusel Ungaris. Tutvuti keraamikaala õpetusega, kutseeksamite ja praktika korraldamisega kutsekoolides, praktikakohtade/ ateljeede toimimisega.

                      

Külastatavateks koolideks olid:  Székesfehérvár´is Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola; Herendi portselanivabrik ja kool, Budapesti Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola (Kunstikool ja Kujutava ja tarbekunsti kutsekool), Training School for Hungarian University of Fine Arts/ Vocational Secondary School of Arts and Crafts — Ungaris kõrge prestiižiga kunstikool, Foti rahvakunsti ja kujutava tarbekunsti kutsekool. Külastati ka Noorte Tarbekunstnike Liitu FISE, Ungari Kutsekoda NIVE, erinevaid näitusi ja kultuurilisi kohti. Kõik osalejad said  Europassi õpirände tunnistuse.

                         

Tänu otsestele kontaktidele püütakse edaspidi leida võimalusi õpilaste praktika läbiviimiseks Ungaris. Lähetus laiendas osalejate silmaringi, andis uusi erialaseid ideid ja teadmisi, võimaldas keelepraktikat ja andis võimaluse tutvuda Ungari kutse andmise süsteemiga. 

Перейти к содержимому