Перейти к содержимому
Home » Metalli valdkonnas uuendati kutsestandardeid

Metalli valdkonnas uuendati kutsestandardeid

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kinnitas uuendatud keevitajate ning lehtmetalli töötlemispinkide operaatorite kutsestandardid.

Keevitaja kolmanda ja neljanda taseme kutsestandardites korrastati kompetentside struktuurid ja toodi täpsemalt välja keevitusprotsesside, materjaliliikide ja kvaliteedinõuete erinevus tasemete lõikes.

Keevitaja, tase 5 kutsestandardis kirjeldati ettevõtetes oodatud stabiilse kvaliteeditasemega nõudlike materjalide keevitus- ja juhendamisoskustega keevitaja kompetentsid.

Lisaks kinnitati lehtmetalli laserlõikepingi operaator, tase 4painutuspingi operaator, tase 4 ja lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator, tase 4 kutsestandardid. Senise universaalse osakutsetega APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 asemel koostati kolm eraldiseisvat lehtmetalli tehnoloogiapõhist kutsestandardit, mis tagavad spetsiifilisema ja lühema väljaõppe.

Перейти к содержимому