Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda kuulutab välja mesinik, tase 4 ja mesinik, tase 5 kutsestandardite kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja mesinik, tase 4 ja mesinik, tase 5 kutsestandardite kavandite arvamusküsitluse

Valminud on mesinik, tase 4 ja mesinik, tase 5 kutsestandardite kavandid.

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. veebruariks 2019 e-posti aadressile salome.virkus@kutsekoda.ee.

Перейти к содержимому