Перейти к содержимому
Home » Kutsesüsteemi rakendumise uuringu tutvustus

Kutsesüsteemi rakendumise uuringu tutvustus

Ootame sind “Kutsesüsteemi rakendumise uuringu” tutvustusele, mis toimub kolmapäeval, 6. detsembril 2023 kell 10:00-12:00 MS TEAMS keskkonnas.  

Uuringufirma LevelLab OÜ analüütikud annavad ülevaate uuringu läbiviimisest ning tutvustavad tulemusi ja ettepanekuid võimalikeks muudatusteks. 

Eesti Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 näeb ette üleminekut oskuste põhisele kutsesüsteemile. SA Kutsekoda ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ESF projekti „Kutsesüsteemi reform“ abil kujundatakse  uut oskuste süsteemi, mis oleks lõppkasutajatele, st tööandjatele, õppijatele ja õppeasutustele paremaks tööriistaks inimeste oskuste arendamisel ja tunnustamisel. Kutsesüsteemi rakendumise uuring on valminud reformi esimese etapi raames.  

Palume osalemisest teada anda hiljemalt 4. detsembril siin.   

Link veebiseminarile saadetakse registreerunud osalejatele. Ootame kõiki kuulama, eraldi lindistust seminarist ei jagata. 

Haridus- ja Teadusministeerium

Перейти к содержимому