Перейти к содержимому
Home » Kutsenõukogu uuendas floristide ja rannakaluri kutsestandardeid

Kutsenõukogu uuendas floristide ja rannakaluri kutsestandardeid

Toiduainetööstuse ja põllumajanduse kutsenõukogu kinnitas kolm uuendatud kutsestandardit:

Floristide kutsestandardites ei ole töö planeerimine enam eraldi kompetents, vaid kirjeldatud teiste kompetentside sees. Täiendatud on lilleseadete valmistamise ja ruumi dekoreerimise kompetentsi, lisatud on erialaseid digioskusi ning erisused tasemete vahel on selgemini välja toodud. Kõik tegevusnäitajad on üle vaadatud ja kaasajastatud.

Lisaks on viienda taseme standardis kasutatud juhtimise, majandusarvestuse ja juhendamise universaalseid kompetentsikirjeldusi ning neljandal tasemel on välja toodud osalemine turundustegevustes.

Rannakaluri kutsestandardis muudeti töö kirjelduse sõnastust, lisati tulevikuoskused ning täpsustati tegevusnäitajate sisu. Lisaks ühendati kompetentsid „Kalapüügi ettevalmistamine“ ja „Kalapüük“, muudeti kompetentsi „Kala esmakäitlemine“ nimetus „Kala käitlemiseks“.

Uuendatud floristide kutsestandardid kehtivad 21. maini 2027.

Rannakaluri kutsestandard hakkab kehtima 13. novembril 2022 ning see kehtib 2. novembrini 2027.

Перейти к содержимому