Перейти к содержимому
Home » Kutsenõukogu uuendas autoerialade kutsestandardeid

Kutsenõukogu uuendas autoerialade kutsestandardeid

Transpordi ja logistika kutsenõukogu kinnitas neli uuendatud kutsestandardit: autoplekksepp, tase 4, autokeretehnik, tase 5, mootorsõidukitehnik, tase 4 ning mootorsõidukidiagnostik, tase 5 kutsestandardit.

Autoplekksepp, tase 4 kutsestandardis muutus kutsestandardi nimetus, varasemalt oli see autoplekksepp-komplekteerija, tase 4. Kutsestandardisse on lisatud turvasüsteemide vahetamise ja seadistamise ning kere ja raami mõõtmisega seotud kompetentsid.

Autokeretehnik, tase 5 kutsestandardi peamise uuendusena otsustas töörühm, et autokeretehniku kompetentsid vastavad keerukuse astmelt 5. tasemele (varasemalt oli tegemist 4. taseme kutsega). Samuti lisandusid autokeretehniku kutsestandardisse klaasitööde ja plastdetailide töötlemisega seotud kompetentsid.

Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutsestandardisse on lisatud turvaseadiste, juhiabisüsteemide, tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide diagnostika, hoolduse ja remondiga seotud kompetentsid.

Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 kutsestandardisse on lisandunud kliimaseadme käitleja osakutse. Lisandunud on ka kere, sisustuse ja pealisehituse ning juhiabisüsteemide ülddiagnostika, hoolduse ja remondiga seotud kompetentsid.

Kutsestandardite uuendamise töörühma kuulusid valdkonna ettevõtete, haridusasutuste ja erialaliitude esindajad.

Uuendatud kutsestandardid kehtivad 19. oktoobrini 2026.

Перейти к содержимому