Перейти к содержимому
Home » Kutsenõukogu kinnitas maakorraldaja kutsestandardite uuendused

Kutsenõukogu kinnitas maakorraldaja kutsestandardite uuendused

Arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara kutsenõukogu kinnitas maakorraldaja, tase 5, tase 6 ja 7 uuendatud kutsestandardid.

Uuendused olid tingitud sellest, et maamõõtja, tase 5 nimetus muutus maakorraldaja, tase 5 kutseks.

Kõik kutsestandardid viidi uuele vormile ja ajakohastati läbivalt. Ära on jäetud kompetentsid «Suhtlemine kliendiga ja lähtematerjali kogumine» ning «Andmete ja dokumentide haldamine“, mis on lõimitud teistesse kompetentsidesse.

Tase 6 ja 7 juurde on lisatud kohustuslik kompetents «Haldusmenetluse läbiviimine“ ja valitav kompetents «Katastrimõõdistamine“. Lisaks on kompetents «Maakorraldustoimingute tegemine” jagatud kompetentsideks «Kinnisomandi kitsenduste selgitamine“, «Ümberkruntimise läbiviimine“, «Haldusmenetluse läbiviimine“.

Tase 5 puhul on kompetentsi «Maakorralduslike toimingute tegemine“ lihtsamate maakorraldustoimingute tegemist käsitlevad tegevusnäitajad lisatud kompetentsile «Katastri-mõõdistamine“, mis on kutsestandardi uues versioonis sõnastatud vastavalt uuenenud sisule «Katastrimõõdistamine ja lihtsamate maakorraldustoimingute tegemine“.

Kinnisomandi kitsenduste väljaselgitamise tegevuse tegevusnäitajad moodustavad tase 5 uues kutsestandardi versioonis eraldi kompetentsi „Kinnisomandi kitsenduste selgitamine“.

Kutsestandardid kehtivad 18. aprillini 2027.

Перейти к содержимому