Перейти к содержимому
Home » Kutsenõukogu kinnitas kokkade ja puhastusteenindajate uuendatud kutsestandardid

Kutsenõukogu kinnitas kokkade ja puhastusteenindajate uuendatud kutsestandardid

Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas 5. mail muudatused kokkade ja puhastusteenindajate kutsestandardites, kokku läbis sisulise uuenduse kaheksa kutsestandardit.

Tehtud muudatused

Köögiabiline, tase 2

 • Teenindamise kompetentsi on lisatud klientide teenindamine.

Abikokk, tase 3

 • Töö planeerimine ei ole enam eraldi kompetents, vaid integreeritud teiste kompetentside sisse.
 • Lisatud on seente, kala ja liha eeltöötlemise, erinevate suppide valmistamise ning lihtsamate pearoogade valmistamise kompetentsid.
 • Teenindamise kompetentsi on lisatud klientide teenindamine.

Kokk, tase 4

 • Töö planeerimine ei ole enam eraldi kompetents, vaid integreeritud teiste kompetentside sisse.
 • Lisatud on erialased digioskused.
 • Lisatud on munast ja mereandidest toitude, keedu- ja juuretisetaignast toodete ning kuumade jookide valmistamise oskus.
 • Täiendatud on menüüde koostamise kompetentsi.

Vanemkokk, tase 5

 • Töö planeerimine ei ole enam eraldi kompetents, vaid integreeritud teiste kompetentside sisse.
 • Lisatud on erialased digioskused.
 • Eraldi on kirjeldatud restorani ja suurköögi spetsialiseerumisega seotud tegevusnäitajad.
 • Menüü koostamine, toidutoodete ja teenuste disain on kirjeldatud ühes kompetentsis, tegevusnäitajaid on täiendatud.
 • Kõik juhtimisega seotud kompetentsid on viidud «Köögitöö juhtimise» kompetentsi alla. Juhendamine on kirjeldatud eraldi ülekantava kompetentsina.

Puhastusteenindaja kutsestandardites tehtud muudatused

 • Puhastusteenindaja abi, tase 2; puhastusteenindaja, tase 3; puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 ning puhastustööde juht, tase 5 kutsestandardid viidi uuele kutsestandardi vormile, läbivalt ajakohastati tegevusnäitajate sõnastusi.
 • Ühendati tegevusnäitajaid, tuues sarnased tegevused ühte tegevusnäitajasse. Näiteks mööbli, esemete, põrandate, seinte, akende ja lagede puhastamine viidi ühe tegevusnäitaja alla, varem olid need eraldi.
 • Kompetents „Tööks ettevalmistamine“ kaotati ära ning lisati vastavad tegevused teistesse kompetentsidesse.
 • 2., 3., 4. tasemel jäeti ära spetsialiseerumine toateenindajaks, kuna huvi kutse vastu on madal — kutset antud vaid viiele inimesele.
 • 3., 4. ja 5. tasemele lisati kompetentsidesse „Hoolduskoristus“ ja „Suurpuhastus“ desinfitseerimisega seotud tegevusnäitajad.
 • 3. ja 4. taseme üldoskustesse lisati tegevusnäitaja seoses infotehnoloogiliste vahendite kasutamisega.
 • Täpsustati sõnastusi „Töö kirjelduses“ ning lisati tulevikuoskused.

Kokkade kutsestandardid hakkavad kehtima 9. novembrist 2022 ning kehtivad kuni 8. novembrini 2027. Puhastusteenindajate kutsestandardid hakkasid kehtima kohe pärast kinnitamist ning ka nende kehtivusaeg on viis aastat — kuni 4. mai 2027.

Перейти к содержимому