Перейти к содержимому
Home » Kutsenõukogu kinnitas kinnisvarahalduri uuendatud kutsestandardid

Kutsenõukogu kinnitas kinnisvarahalduri uuendatud kutsestandardid

Arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara kutsenõukogu kinnitas kinnisvarahalduri uuendatud kutsestandardid.

Kutsestandardid viidi uuele kutsestandardi vormile, sealhulgas sõnastati üldoskused ja tulevikuoskused. Ajakohastati kompetentside tegevusnäitajate sõnastusi ning viidi need tegevuse sisule paremini vastavaks.

Lisaks täpsustati ning toodi kutsestandardites selgemalt välja kutse eri tasemete pädevuspiirid kinnisvara haldamisega seotud strateegiliste, taktikaliste ja operatiivsete ülesannete täitmisel.

Kinnisvarahaldur, tase 4, kinnisvarahaldur, tase 5 ning kinnisvara haldusjuht, tase 6 kutsestandard kehtivad 18. aprillini 2027.

Перейти к содержимому