Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks pürotehnik, tase 4 ja pürotehnik, tase 5 kutsetele on luhtunud

Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks pürotehnik, tase 4 ja pürotehnik, tase 5 kutsetele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 6 lõike 3 punktile 2 ning § 9 lõike 1 punktile 2 on kutse andja leidmise konkurss pürotehnik, tase 4 ja pürotehnik, tase 5 kutsetele luhtunud.

Перейти к содержимому