Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks projektijuhi assistent, tase 5; projektijuht, tase 6; vanemprojektijuht, tase 6 ja projektijuht, tase 7 (projektiportfelli juht, tase 7) kutsetele on luhtunud

Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks projektijuhi assistent, tase 5; projektijuht, tase 6; vanemprojektijuht, tase 6 ja projektijuht, tase 7 (projektiportfelli juht, tase 7) kutsetele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 9 lõike 1 punktile 3 on kutse andja leidmise konkurss projektijuhi assistent, tase 5; projektijuht, tase 6; vanemprojektijuht, tase 6 ja projektijuht, tase 7 (projektiportfelli juht, tase 7) kutsetele luhtunud.

Перейти к содержимому