Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks konsultant, tase 6 ja konsultant, tase 7 kutsetele on luhtunud

Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks konsultant, tase 6 ja konsultant, tase 7 kutsetele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 9 lõike 1 punktile 2 on kutse andja leidmise konkurss konsultant, tase 6 ja konsultant, tase 7 kutsetele luhtunud.
Перейти к содержимому