Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks bioanalüütiku kutsetele on luhtunud

Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks bioanalüütiku kutsetele on luhtunud

 Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 9 punktile (1) on kutse andja leidmise konkurss bioanalüütiku kutsetele luhtunud.
Перейти к содержимому