Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks abivahendi spetsialist, tase 4 kutsele on luhtunud

Kutsekoja välja kuulutatud konkurss kutse andja leidmiseks abivahendi spetsialist, tase 4 kutsele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 9 punktile (1) on kutse andja leidmise konkurss abivahendi spetsialist, tase 4 kutsele luhtunud.

 

 

Перейти к содержимому