Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja nädala ülevaade

Kutsekoja nädala ülevaade

Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames järgmised koosolekud: 

          

Kutsestandardite töörühmad:

Baarmen

Ehitusinsenerid

Kalur

Kaplan

Külmatehnika valdkond

Põllumajanduse valdkond

Päästja

Pürotehnik

Rahvarõivas

Rütmimuusik

Sidusvaldkondade insenerid

Taastuvenergia valdkond

Tekstiil

Toitumisspetsialist

          

Kutsenõukogude koosolekud:

Haridus

Kultuur

            

Lisaks toimub 22. ja 23. novembril Nordic-Baltic ECVET seminar Helsingis, kus arutatakse Põhja- ja Baltimaade olukorda ECVET-i (kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi) kasutuselevõtul, kus osaleb Kutsekoja juhatuse liige Katrin Kerem.

Перейти к содержимому