Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja nädala ülevaade

Kutsekoja nädala ülevaade


Kutsestandardi töörühma koosolekud:

Päästekorraldaja

Kaplan

Piirivalvur

Mittemeditsiiniline töötervisespetsialist

Päästeinspektor

Metsandusspetsialist

Giid

Geodeet

Viipekeeletõlk

Kvaliteedijuht

Pürotehnik

Pärimuskultuuri spetsialist

Õigusnõunik

Treener

Bioanalüütik

Hambatehnik

Psühholoog

Rahvarõiva valmistaja

Sidusvaldkond

Külmatehnik

Elektriinsener


Hindamisstandardi töörühma koosolekud:

Arhivaar

Geodeet
Перейти к содержимому