Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja külastuskäik Tartu Lennukolledžisse

Kutsekoja külastuskäik Tartu Lennukolledžisse

 

Selleks anti omapoolne lühiülevaade Eesti kutsete süsteemist ning arutati koos küsimusi nagu: „Eesti Kutsete süsteemi arenguteed seoses EQF-ga», (kui laialt on EQFi Euroopas rakendatud, missugused on kulud, kui Eestis EQFile üle minnakse jm.) „Milline on õpetaja kutsetunnistuse käekäik Eestis?» ning anti ülevaade ka Eesti Europassi Keskuse tööst.

 

 

Tartu Lennukolledži rektor Villu Mikita tutvustab kooli ja töötajaid

 

 

Kutsekoja ESF projekti juht Maaja-Katrin Kerem tutvustab kutsete süsteemi

 

 

Kutsekoja juhataja Sirje Murre on nüüd Tartu Lennukolledži külge kinni seotud!
Перейти к содержимому