Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda otsib Europassi tarku!

Kutsekoda otsib Europassi tarku!

Sihtasutuse Kutsekoda juures tegutsevad Europassi keskus ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku rakendamise koordinatsioonikeskus. Nende eesmärk on pakkuda tuge ja teavet 

 • karjääri- ja õpivalikute tegijatele (nt tööotsijad, kutse- või kõrgkoolis õppijad) ning 
 • neid toetavatele spetsialistidele (nt personali- ja karjäärispetsialistid ning täiskasvanute koolitajad).

Otsime Europassi tarku, kes aitavad Europassi keskkonda ja kvalifikatsiooniraamistikku viia kasutajatele lähemale ning seeläbi suurendada nende arvu ja nende teadlikkust Europassist.

Ootused Europassi targale

Kandideeri, kui:

 • oled karjäärispetsilist/karjääriõpetuse õpetaja/karjäärinõustaja, täiskasvanute koolitaja või personalispetsialist;
 • sul on profiil Europassi keskkonnas www.europass.eu;
 • oled kohusetundlik ja varasema avaliku esinemise kogemusega;
 • oled valmis tegema koolitusi ja töötubasid ning esinema seminaridel;
 • oled valmis võtma initsiatiivi töötubade korraldamiseks ning partneritega kohtumiste ja läbirääkimiste pidamiseks;
 • valdad eesti keelt vähemalt tasemel C1 (vt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi). 

Kasuks tuleb varasem Europassi keskkonna aktiivne kasutamine, samuti kutse taotlemise või hindamise ning õpetamise või koolitamise kogemus. 

Europassi targa peamised tegevused:

 • osalemine väljaõppel;
 • sihtrühmadega suhtlemine ja kohtumiste korraldamine;
 • Europassi ja kvalifikatsiooniraamistiku tutvustamine: esitluste tegemine, töötubade korraldamine, seminaridel osalemine jmt;
 • teavitustegevuses osalemine, sh sotsiaalmeedias info levitamine;
 • teavitusmaterjalide, nagu reklaamklippide, fotode, videote ja muu meediasisu loomisesse panustamine;
 • tutvustavate tekstide või muu meediasisu koostamine.

Europassi saadiku ülesanded ja maht lepitakse iga targaga kokku individuaalselt vastavalt tema profiilile, et leida parim võimalik kaasalöömise võimalus. Kokku otsime viit tarka. 

 Pakume võimalust:

 • teostada ennast karjääri- ja personalispetsialistide võrgustikus;
 • oma aega ja tegevusi paindlikult planeerida;
 • kasutada vahendeid ning tuge Europassi keskkonda ja kvalifikatsiooniraamistikku tutvustavate ürituste korraldamiseks;
 • saada tasu vastavalt panusele käsunduslepingu alusel tunnitasuga 22 eurot bruto. Leping sõlmitakse 2022. aasta lõpuni ja ligikaudne töömaht on kuni 60 tundi.

Kui tundsid, et see väljakutse on just Sinu jaoks, palun saada meile hiljemalt 31. jaanuar 2022 oma CV ja kaaskirja link Europassi keskkonnast www.europass.eu, milles tutvustad ennast tulevase Europassi targana. CV ja kaaskirja puhul hindame ka vormi ning Europassi keskkonna tundmist.

Kontakt

Heli Oruaas, Europassi Keskus Eestis, heli.oruaas@kutsekoda.ee, tel 679 1714.

SA Kutsekoda töötleb ja säilitab konkursi käigus kõiki esitatud andmeid vastavalt projekti lepingule kuni projekti dokumentide säilitamise tähtaja lõpuni. Projekti rahastab Euroopa Liit. 

Перейти к содержимому