Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda kuulutab välja tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

 Täpsema informatsiooni leiate .

Valminud on järgmised kutsestandardite kavandid:

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 23. oktoobriks e-posti aadressile maire@kutsekoda.ee või postiaadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.


Lugupidamisega

Maire Nilgo

Õigu- ja Sisekaitse Kutsenõukogu assistent

Tel 6791 705

maire.nilgo@kutsekoda.ee 

Перейти к содержимому