Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda kuulutab välja õpetaja esmase kutse, õpetaja, vanemõpetaja, meisterõpetaja ja õpetaja-õppejõud kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja õpetaja esmase kutse, õpetaja, vanemõpetaja, meisterõpetaja ja õpetaja-õppejõud kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

 Täpsema informatsiooni leiate .

Valminud on järgmised kutsestandardi kavandid:
Õpetaja esmane kutse
Õpetaja
Vanemõpetaja
Meisterõpetaja
Õpetaja-õppejõud

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 22. märtsiks e-posti aadressile maire.nilgo@kutsekoda.ee või postiaadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

Lugupidamisega

Maire Nilgo 

Hariduse Kutsenõukogu assistent 

6 791 705 

556 346 73 

maire@kutsekoda.ee

Перейти к содержимому