Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda kuulutab välja ergonoom, tase 7, tööhügieenik, tase 7 ja tööpsühholoog, tase 7 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja ergonoom, tase 7, tööhügieenik, tase 7 ja tööpsühholoog, tase 7 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse


Täpsema informatsiooni leiate .

Valminud on järgmised kutsestandardite kavandid:
ergonoom, tase 7
tööhügieenik, tase 7
tööpsühholoog, tase 7

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 7. juuniks e-posti aadressile pille.tamme@kutsekoda.ee või postiaadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

Lugupidamisega

Pille Tamme

Tervishoiu ja sotsiaaltöö kutsenõukogu assistent

Tel 6791 752 

pille.tamme@kutsekoda.ee


Lisad:

Перейти к содержимому