Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda kuulutab välja elektroonikaseadmete koostaja, tase 2, elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja elektroonikaseadmete koostaja, tase 2, elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

 Täpsema informatiooni leiate .

Valminud on järgmised kutsestandardi kavandid:

Põllumajandustöötaja, tase 3
Põllumajandustootja, tase 4
Karusloomakasvatusspetsialist, tase 5
Loomakasvatusspetsialist, tase 5
Taimekasvatusspetsialist, tase 5

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 27. märtsiks e-posti aadressile pille.tamme@kutsekoda.ee või postiaadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

Lugupidamisega


Pille Tamme
Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu assistent
Tel 6791 752
pille.tamme@kutsekoda.ee  

Перейти к содержимому