Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks kultuuritöö valdkonna kutsetele.

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks kultuuritöö valdkonna kutsetele.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 28. aprill 2011.
Täpsemad tingimused ja info leiate .

KULTUURITÖÖ VALDKONNAS KUTSE ANDJA VALIMISE AVALIK KONKURSS

 

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kultuuritöö valdkonnas kutse andja leidmiseks.

 

Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused:

1.    Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele

2.    Konkursil osaleja on esitanud kõik konkursiteates nõutud dokumendid

3.    Konkursil osaleja esitatud andmed on õiged ja täielikud

4.    Konkursil osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi

5.    Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.  

 

 

Kultuuritöö valdkonnas kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks (5) aastaks.  

 

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiate SIIT. (Juhend koos linkidega)

 

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale

·      eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või

·      paberkandjal aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 TALLINN, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

 

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

 

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 28. aprill 2011. Soovitame esitada dokumendid vähemalt 10 päeva enne tähtaega.

Siuline teave konkursil osalemise kohta: Margit Kohjus, Kultuuri Kutsenõukogu koordinaator

telefon 679 1718

Перейти к содержимому