Перейти к содержимому
Home » Avalik konkurss kutse andja leidmiseks etenduskunstide tugiteenuste kutseala kutsetele (v.a jumestaja ja grimeerija kutsed)

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks etenduskunstide tugiteenuste kutseala kutsetele (v.a jumestaja ja grimeerija kutsed)

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi etenduskunstide tugiteenuste kutseala kutsetele (v.a jumestaja ja grimeerija kutsed) kutse andja leidmiseks. Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2019.

Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused:

1. Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele
2. Konkursil osaleja on esitanud kõik konkursiteates nõutud dokumendid
3. Konkursil osaleja esitatud andmed on õiged ja täielikud
4. Konkursil osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi
5. Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.

Etenduskunstide tugiteenuste kutseala kutsete (v.a jumestaja ja grimeerija kutsed) kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks (5) aastaks.

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiate SIIT. (Juhend koos linkidega)

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale

  • eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või
  • paberkandjal aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 TALLINN, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on  18. oktoober 2019.

Õiguslik taust:

Kutseseadus 

Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu

Перейти к содержимому