Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda kutsub taas kutse- ja hindamiskomisjonide liikmeid koolitusele

Kutsekoda kutsub taas kutse- ja hindamiskomisjonide liikmeid koolitusele

26. veebruaril ja 25. märtsil korraldab Kutsekoda kutseeksamite hindamiskomisjonide liikmetele ühepäevase koolituse, kus omandatakse teadmised ja praktilised oskused, mis aitavad paremini hinnata kutse taotleja kompetentsust. Kuna järgneva aasta jooksul pole plaanis samal teemal uusi koolitusi korraldada, siis on soovitatav võimalusest kinni haarata.

Koolitust viivad läbi Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja ja juhtiv koolitaja Kaidi Holm ning Tallinna Ülikooli lektor Sirje Rekkor, kellel on pikaaegne kogemus kutsekomisjoni liikme ja esimehe ning hindamiskomisjoni esimehena.

Koolitusel käsitletakse muu hulgas, kuidas olla parem hindaja, kuidas hindajana orienteeruda kutsesüsteemi hindamise mõistetes, kuidas määratleda hindamismeetodit ja kuidas hinnata kutse taotleja läbivaid kompetentse.

Koolitus on suunatud eelkõige kutseeksamite hindamiskomisjonide liikmetele, kellel ei olnud võimalik osaleda 2018. ja 2019. aastal toimunud samateemalistel koolitustel.

Registreerimine ja lähem info

Перейти к содержимому