Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda korraldab lisakoolitused “Kompetentsipõhine hindamine”

Kutsekoda korraldab lisakoolitused «Kompetentsipõhine hindamine»

Suure huvi tõttu korraldab Kutsekoda taaskord hindamiskoolitused, mis on peamiselt mõeldud küll kutse- ja hindamiskomisjoni liikmetele, aga on kasulikuks kuulamiseks teistelegi kutsesüsteemiga seotud inimestele. Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi kompetentsipõhise hindamise põhimõtetest ning  hindamiskriteeriumide ja hindamismeetodite praktilisest rakendamisest kutsetaotleja hindamisel.


Koolituse sisu

 1. Kompetentsipõhine kutsestandard kui  inimese kompetentsuse hindamise alus
 2. Kompetentsipõhine hindamine:

 • Hindamisega seotud terminid
 • Hindamiskriteeriumid, nende sõnastamine ja seos kutsestandardis esitatud kompetentsidega
 • Hindamismeetodid ja nende sobivus erinevate kompetentside hindamiseks
 • Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtted kutse andmisel


NB! Koolituse sisu ei ole võrreldes 2010.a. korraldatud koolitustega muutunud


 

Koolituse tulemus

Koolituse  lõpuks osalejad

 1. Mõistavad kompetentsipõhise hindamise põhimõtteid ning nende seost kutsestandardiga
 2. Oskavad sõnastada hindamiskriteeriume
 3. Oskavad kompetentsuse hindamiseks valida sobivaid hindamismeetodeid
 4. Tunnevad varasematest õpingutes ja töökogemusest õpitu (VÕTA) hindamise põhimõtteid ja oskavad neid kutse andmisel rakendada
 5. Seostavad kompetentsipõhist hindamist kutsestandardi pideva parendamistegevusega

Koolituspäeva  ülesehitus

 1. Sissejuhatus koolitusse ning lühikene ülevaade kompetentsipõhisest kutsestandardist, Kutsekoja ESF programmi koordinaator Sirje  Murre
 2. Peateema — Kompetentsipõhine hindamine, Tallinna Ülikooli lektor, praktika peametoodik Sirje Rekkor
 3. Kohvipaus 0,5 tundi

Koolituse kestvus  on 4,5 tundi.


Täpne päevakava saadetakse koolitusele registreerunutele enne koolitust.Koolituste toimumise ajad


Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:  

 • 31.02 kell 13.00-17.30 (registreerimine lõppenud)
 • 07.02 kell 13.00-17.30 (registreerimine lõppenud)
 • 28.02 kell 13.00-17.30 (registreerimine lõppenud)
 • 01.03 kell 9.00-13.30  (registreerimine lõppenud)
 • 07.03 kell 13.00-17.30 (registreerimine lõppenud)
 • 14.03 kell 13.00-17.30 (registreerimine lõppenud)
 • 04.04 kell 13.00-17.30 (registreerimine lõppenud)
 • 05.04 kell 9.00-13.30 (registreerimine lõppenud)
 • 25.04 kell 13.00-17.30 (registreerimine lõppenud)


Kõik koolitused toimuvad Kutsekojas, Mustamäe tee 16, Tallinn.


Registreerida saab Kutsekoja kodulehel: http://kutsekoda.ee/et/kutsekoda/teavitusjakoolitus/hindamiskoolitus

Materjalid asuvad leheküljel http://kutsekoda.ee/et/kutsekoda/teavitusjakoolitus/hindamiskoolitus/hindamiskoolituse_materjalid

Koolitusel osalejate arv on piiratud! Koolitused on tasuta!

Перейти к содержимому