Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda kinnitas uue kutsestandardi testitutele

Kutsekoda kinnitas uue kutsestandardi testitutele

Uut kutset, testitud, on võimalik automaatselt omandada neljal tasemel, kusjuures kõrgeima taseme kutse omistatakse vaktsineeritutele.

Kehtestatud piirangute tõttu ning eksamineerijate tööaja kokku hoidmiseks kutseeksameid testitutele ei korraldata. Esmakordselt omistatakse uuenduslik kutse tasuta ja automaatselt kõigile, kes vastavad tingimustele.

Testitud, tase 4 kutse saaja on testitud vähemalt kaks korda ning tunneb end testimisprotsessis mugavalt.

Testitud, tase 5 kutse omandanu jaoks on testimine rutiin, see tase on populaarne sportlaste ja välisriigis töötajate seas.

Testitud, tase 6 kutse omaniku jaoks on testimine igapäevane. Testijad teavad teda juba nime- ja nägupidi ning näevad teda rohkem, kui oma perekonda. Testimistelgis on tal nimeline ninapulk ja isiklik testija.  Erakordselt palju on kuuenda taseme omanikke nii meditsiinitöötajate kui Eesti lõunapiiri elanike seas, nt Valgas.

Kõrgeima ehk seitsmenda taseme kutse omistatakse aga vaktsineeritule, kes on eelnevalt omandanud vähemalt testitud, tase 4 kutse. Vaktsineeritu kutse õnnestub eelkõige saada heade digipädevustega üle 65-aastastel, aga võimalusi avaneb ka noorematele riskirühmadesse kuuluvatele inimestele ning nutikatele, kes on õigel ajal õiges kohas.

Перейти к содержимому