Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda annab üle 100 000. kutsetunnistuse

Kutsekoda annab üle 100 000. kutsetunnistuse

 SA Kutsekoda juhatuse liige Tiia Randma ütles, et saja tuhandeni jõudnud kutsetunnistuste arv näitab kutsetunnistuste olulisust nii töötajatele kui tööandjatele. „Kuigi kutsetunnistuse omamine pole enamasti töötamise eeltingimuseks, soovib siiski järjest enam inimesi sooritada kutseksamit. On aru saadud, et kutsetunnistuse omamine annab tööturul mitmeid olulisi eeliseid. Nii näiteks ei pea tööandja kontrollima eraldi töötaja oskusi ja kompetentse, vaid neid tõendab kutsetunnistus,“ rääkis Tiia Randma. 

Metsamasinate operaatoritele omistab kutset Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL). Liidu tegevjuht Ott Otsmann selgitas, et alates aastast 2006 on välja antud 1822 kutsetunnistust. Lisaks metsamasinate operaatorite kutsele omistab EMPL kutset arboristidele, raietöölistele, metsuritele ja teistele metsandustöötajatele, kelle ametile on loodud kutsestandard. EMPLi koostööpartnerid kutseeksamite läbiviimisel on Luua Metsanduskool ja Pärnumaa KHK. 

Otsmann lisas, et metsandus on valdkond, mis areneb väga kiiresti. „Metsamehe töö on viimase paarikümne aastaga muutunud täielikult. Kasutusele on tulnud võimsad masinad, mille tööd juhivad arvutid, igapäevaselt on abiks kaardirakendused ja asukoha positsioneerimised. Kutsetunnistuse omandamine näitab, et töötaja on tänapäevasel tööturul igati konkurentsis,“ rääkis Otsamann.  

Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu sõnul on äärmiselt tore, et saja tuhandes kutsetunnistus sattus just harvesterijuhile. „Metsamasinate operaatorite koolitamine on Luua Metsanduskooli üks olulisemaid õppesuundi. Kutseeksamiga lõpetavad ka meie õpilased, kuid järjest enam muutub tähtsamaks enese täiendkoolitus, et tööturu nõuetele vastata. Neid suundumusi järgime ka oma õppe korraldamisel,“ rääkis Haana Zuba-Reinsalu. 

Перейти к содержимому