Перейти к содержимому
Home » Kutse konverentsile “Kõik pardale!”

Kutse konverentsile «Kõik pardale!»

Kiiresti muutuvas töömaailmas on ka kutsesüsteem asunud muutuste teele. Oskuste kirjeldamise ja tunnustamise toel tahame jõuda tulevikus selleni, et iga inimene loob endale ise oskuste digiloo. Tööandjad saavad abivahendi töötajate profileerimiseks oskuste alusel.

Kutsekoda kutsub kõikide valdkondade eksperte osalema 14. detsembril Kutsekoja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ESF projekti käivitamise avasündmusel „Kõik pardale!“ kus anname ülevaate kavandatud tegevustest ning laiendame kaasatud ekspertide ringi.

Konverentsile kohapeale registreerumine on praeguseks lõppenud, kuid ootame kõiki huvilisi interaktiivsele veebiülekandele keskkonnas WorksUp. Ülekanne konverentsist toimub kell 13-15. Täpsem ajakava ning registreerumine WorksUp ülekandele toimub SIIN.

Kõik pardale! konverentsiga antakse algus uuele oskuste süsteemile.
Перейти к содержимому