Перейти к содержимому
Home » Kutse andjate kovisioon viib probleemid kokku lahendustega

Kutse andjate kovisioon viib probleemid kokku lahendustega

Kutsekoda alustab oktoobris kutse andjate kovisioonidega. Eesmärk on anda kutse andjatele võimalus üksteise kogemusest õppida ning ühiselt aktuaalseid teemasid arutada.

Kutse andja peab oma tegevuses lähtuma õigusraamistikust, kuid sageli tuleb lahendada ka küsimusi, mis ei ole kirja pandud normidega seotud. Siis võib lahenduse leidmine olla keeruline ning vahel on õigeid vastuseid mitu. Sellistel puhkudel on hea teada, kuidas on teised sama rolli täitvad organid olukorra lahendanud.

Kovisiooni kohtumised kutsutaksegi ellu selleks, et anda kutse andjatele võimalus üksteiselt õppida, teineteist toetada ning tõusetunud väljakutsetele üheskoos lahendusi leida.

„Ühe kutse andja töös kerkinud probleemid võivad olla juba toimiva lahenduse leidnud teise kutse andja poolt. Vahel võib kerkinud probleem olla ka uudne, siis otsitakse koos sobivat lahendust,“ selgitas Kutsekoja kutsesüsteemi suunajuht Maris Saarsalu.

Enne kovisioonide käivitamist uuris Kutsekoda kutse andjatelt, kas nad peavad sellist formaati oma oskuste täiendamisel vajalikuks. Küsitluse tulemused kinnitasid, et huvi kovisiooni vastu on suur ning üheskoos arutamist vajavaid teemasid palju. Näiteks toodi välja kutse populariseerimine, kutse taotleja nõustamine kutse taotlemise protsessis, eesti keele nõuded ja kutseeksam, subjektiivsed hindamiskriteeriumid ja hindamise objektiivsus, kutse kehtivusaeg, kutseeksamite digitaliseerimine, AI roll.

Esimene kovisioon toimub Zoom vahendusel 17. oktoober kell 11−12. Arutletav teema ja muu oluline info saadetakse kutse andjatele e-kirjaga. Osaleda on võimalik nii aktiivse kui ka passiivse liikmena. Aktiivne grupiliige saab jagada oma kogemust, edulugu, osaleda arutelus, pakkuda välja lahendusi. Passiivne liige saab osaleda kuulajana, kuid soovi korral jagada oma mõtteid chatis. „Lisaks saavad kõik osalised  kohtumiselt head lahendused kaasa võtta ning praktikasse rakendada,“ sõnas Saarsalu.

Kovisiooni formaat on mõeldud igale kutse andjale, kes leiab, et üheskoos lahenduste leidmine ja teiste kogemuste rakendamine enda töö kvaliteedi tõstmiseks on talle sobiv viis.

Edaspidi hakkavad kovisioonid toimuma umbes 6 nädala tagant. Kohtumise aeg on üks tund ning sessiooni veab Kutsekoda.

Перейти к содержимому