Перейти к содержимому
Home » Kutse andjaks said Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ning Tallinna ja Tartu muusikakoolid

Kutse andjaks said Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ning Tallinna ja Tartu muusikakoolid

Kultuuri Kutsenõukogu kinnitas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu raamatukoguhoidja kutsete andja avaliku konkursi võitjaks. Ühingu kutse andmise õigus kehtib kuni 24. aprillini 2023.

 

G. Otsa nim Tallinna Muusikakool sai kutse andmise õiguse oma kooli rütmimuusiku, interpreedi, helindaja ja klaverihäälestaja-tehniku erialade lõpetajatele. H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool sai kutse andmise õiguse oma kooli rütmimuusiku ja interpreedi erialade lõpetajatele.

 

Kultuuri Kutsenõukogu kinnitas ka mitme kutseala uuendatud kutsestandardid.

 

Kinnitati uued etendusasutuse helindaja, tase 3, etendusasutuse helindaja, tase 4 ning etendusasutuse helimeister, tase 5 kutsestandardid. Pikendati ka helindaja, tase 4 kutsestandardi kehtivusaega.

 

Uuendatud tantsuspetsialisti kutsestandardites jäeti alles vaid spetsialiseerumine rahvatantsule, kompetentsusnõuded kirjeldati stiilideüleselt. Tekstiilkäsitööliste kutsestandarditesse lisati kohustuslike töövõtete ja tehnikate loetelu ning täpsustati kutsenimetusi.

 

Dekoraator-butafoori, fotograafi, kultuurikorraldaja ja lavameistri kutsealade kutsestandardites täpsustati struktuuri ja sõnastust. Varasem kunstnik-dekoraatori kutsenimetus muudeti dekoraator-butafooriks, lavamehe kutsenimetus aga lavatehnikuks. 
Перейти к содержимому