Перейти к содержимому
Home » Kutse andjad panustavad aina enam hindajate koolitamisse

Kutse andjad panustavad aina enam hindajate koolitamisse

Kutse andjad panustavad aina enam hindamismaterjalide uuendamisse, hindajate koolitamisse ning koostöösse kutse- ja kõrgkoolidega, selgub kutse andjate tegevusaruannetest.

Kutse andjate 2022. aasta kohta esitatud aruanded on Kutsekoja kutsesüsteemi kvaliteedijuhi Agne Lepiksoni sõnul varasemast sisukamad, rohkem on kirjeldatud tagasiside kogumist, analüüsimist ja tehtud ettepanekute rakendamist.

„Rõõm on tõdeda, et järjest enam panustatakse hindamismaterjalide uuendamisse, hindajate koolitamisse ning koostöösse kutse- ja kõrgkoolidega − sealhulgas pakutakse praktikakohti ning nõustatakse koole õppekavade arendamisel,“ sõnas Lepikson.

Oma valdkonna hindamiskomisjoni liikmete töö kvaliteedi tõstmine läbi hindajate koolitamise on tänavu ka Kutsekoja „Tunnustatud kutse andja“ kvaliteedimärgi konkursi fookuses. Loe lähemalt SIIT.

Näiteid heast praktikast

Kutse andjate aruannetest on kutse andmisega seotud arendustegevusi kirjeldades välja toodud näiteks selliseid häid praktikaid nagu kohtumised hindajatega iga eksamiperioodi eel, et rääkida hindamispõhimõtetest, keerulistest kaasustest ja nende lahendustest. Samuti tehakse hindajatele eksami eel ülevaade taotlejatest ja tasemetest ning selgitatakse, mida hindamisel tähele panna.

Välja on toodud ka järeltegevusi: iga kutseperioodi järgselt toimub eraldi kohtumine hindajatega, kus arutatakse toimunud kutseeksamite üle: millised olid probleemkohad, erikaasused, ettepanekud ja küsimused taotlejatelt, tähelepanekud kutseeksami läbiviijalt ja võimalikud lahendused.

Koostööst koolidega on kutse andjad toonud näiteid nii üheskoos töökohapõhise õppe rakendusmudeli väljatöötamisest, ühistest üliõpilastööde konkurssidest, uute standarditega kooskõlas olevate õppeklasside sisustamisest, kõrgkoolide esindajate kutsekomisjoni töösse kaasamisest kui ka õppekäikudest, tööpraktikast jms.

2022. aastal tegutses kokku 107 kutse andjat, neist neli möödunud aastal  kutseid ei andnud. Kutse andjad esitavad kord aastas kutsenõukogudele kutse andmise korraldamise ning kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande.

Перейти к содержимому