Перейти к содержимому
Home » Külalised Leedust

Külalised Leedust

Leedu delegatsioon külastas Tallinnat Leonardo sekotraalse koostöö projekti raames, mille eesmärgiks oli tutvuda Eesti kutsesüsteemiga ja kohtuda kohalike kutsenõukogude liikmetega. 5-liikmelise seltskonna kolm liiget olid Leedu Kvalifikatsioonide ja Kutsehariduse Arendamise keskusest ning kaks esindajat Leedu sektoraalsetest nõukogudest, täpsemalt transpordi ning ehituse alalt.

SA Kutsekoda oli Leedu delegatsioonile vastuvõtvaks organisatsiooniks ning peakorraldajaks, nädala jooksul tutvustati külalistele Eesti kutsesüsteemi ning kvalifikatsiooniraamistikku, räägiti kutsestandarditest ja –tunnistustest ning nende haldamisest Kutseregistris. Lisaks külastati ka Haridus-ja Teadusministeeriumi Tallinna esindust, kus Kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung andis ülevaate Eesti hariduspoliitikast ning kutsehariduse valdkonnas toimuvast. Nädala jooksul kuulati ettekandeid lisaks veel ka Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuris, Sihtasutuses Innove, Sihtasutuses Archimedes ning kohtuti Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika- ja Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu esimeestega. Перейти к содержимому