Перейти к содержимому
Home » Koordinatsioonikogus käsitleti üldprognoosi ja oskuste süsteemiga seotud teemasid

Koordinatsioonikogus käsitleti üldprognoosi ja oskuste süsteemiga seotud teemasid

OSKA märtsikuise koordinatsioonikogu teemad olid seotud OSKA üldprognoosi ettevalmistamisega ning oskuste süsteemile üleminekuga.

OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad ja OSKA andmeanalüütik Rain Leoma rääkisid koordinatsioonikogule aasta lõpuks valmiva OSKA üldraporti ettevalmistustöödest.

Yngve Rosenblad tutvustas üldraporti põhiteemasid ning küsis koordinatsioonikogu liikmete arvamust fookusteema seadmisel. Rain Leoma tutvustas OSKA näidikulehti, mis valmivad teisel poolaastal ning hakkavad edastama kokkuvõtvat, ühele lehele mahtuvat infot ametialagruppide, õppesuundade ja valdkondade vaates. Samuti on arenduses näidikulaud, mis valmib aasta lõpuks koos üldraportiga.

Kutsekoja oskuste süsteemi arendusjuht Ave Ungro rääkis koosolekul oskuste süsteemi loomisest. Oskuspõhisele süsteemile üleminek aitab töömaailma olulisi trende paremini tabada, vajaminevaid oskusi kirjeldada ja prognoosida, aga ka tunnustada. Oskuste süsteemi ülesse ehitamise suuremahulised tööd on veel ees, ent näiteks oskuste klassifikaatori pilootversioon juba Kutsekoja lehelt leitav.

Ave Ungro tutvustas koos OSKA analüütiku Anneli Leemetiga ka peagi avaldatavat tööelu üldoskuste analüüsi. Üldoskused on nende sõnul muutunud tööelus aina olulisemaks, kuna need aitavad kiirete muutuste ajastul paremini kohaneda ja toime tulla. Samas on üldoskuste teadlik arendamine koolides endiselt tagasihoidlik.

Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma andis koordinatsioonikogule ülevaate käimasolevate uuringute ja järgmiste kohtumiste teemadest.

OSKA koordinatsioonikogu on tööjõu oskuste arendamise ja konkurentsivõime edendamise ning elukestva õppe korraldamisega seotud institutsioonide esindajatest moodustatud organ. Selle põhiülesandeks on tööturu koolitustellimuse formeerimise protsessi juhtimine ja tasakaalu leidmine kutsetegevuse valdkondade vajaduste vahel, sh ühiskonna ja tööturu vajaduste ning koolituspakkumise (sh täienduskoolitus) optimaalne sidustamine.

Перейти к содержимому