Перейти к содержимому
Home » Koordinatsioonikogu kinnitas kaks OSKA uuringut

Koordinatsioonikogu kinnitas kaks OSKA uuringut

OSKA meeskonnad esitlesid täna, 8. detsembril koordinatsioonikogule kahte värsket uuringut: IKT-valdkonna ning sotsiaalvaldkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringut.

Autorid tutvustasid uuringute peamisi tulemusi ning nende pinnalt valdkondade osapooltele tehtavaid parandusettepanekuid.

Koordinatsioonikogu esimees, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et tegemist on kahe tuleviku vaates väga olulise uuringuga. Mõlemat valdkonda kimbutab tööjõupuudus, ent nii põhjused kui ka võimalikud lahendused on väga erinevad ning vajavad lähiaastatel tugevat tähelepanu.

Koordinatsioonikogu kinnitas mõlemad uuringud. Avalikkusele esitlemiseks saavad need valmis uue aasta alguses.

Tulevast aastast muutub ka koordinatsioonikogu roll. Kui seni esitleti kogule kinnitamiseks valminud uuringud, siis edaspidi kaasatakse kogu arutellu juba etapis, kus uuringumeeskonnad on jõudnud olulisemate järeldusteni ning soovitakse arutada sõnumite tonaalsuse ja rõhuasetuste üle. Järgmine kohtumine uues formaadis toimub juba märtsis.

OSKA koordinatsioonikogu on tööjõu oskuste arendamise ja konkurentsivõime edendamise ning elukestva õppe korraldamisega seotud institutsioonide esindajatest moodustatud organ. Selle põhiülesandeks on tööturu koolitustellimuse formeerimise protsessi juhtimine ja tasakaalu leidmine kutsetegevuse valdkondade vajaduste vahel, sh ühiskonna ja tööturu vajaduste ning koolituspakkumise (sh täienduskoolitus) optimaalne sidustamine.

Перейти к содержимому