Перейти к содержимому
Home » Konkurss kutse andja leidmiseks IT-turvaspetsialisti kutsetele on luhtunud

Konkurss kutse andja leidmiseks IT-turvaspetsialisti kutsetele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu § 9 lõike 1 punktile 1 on kutse andja leidmise konkurss IT-turvaspetsialisti kutsetele luhtunud.

Перейти к содержимому