Перейти к содержимому
Home » Kommunikatsiooni- ja meediakoolitused

Kommunikatsiooni- ja meediakoolitused

Kutsekoda korraldab kommunikatsiooni- ja meediakoolitused eesmärgiga tutvustada meedia hingeelu seestvaates ning kujundada ühtne arusaam, kuidas meedia kaudu mõjutada kutsesüsteemi kuvandit.

Koolitus on mõeldud kõigile kutsesüsteemis osalejatele, kes tegelevad oma valdkonna kuvandi kujundamise, hoidmise ja parendamisega.

Koolitaja Märt Treier on töötanud kümme aastat televisioonis, kaks aastat ajakirjanduse vallas ja läbi aastate samal ajal ka raadios. Viimastel aastatel on ta keskendunud oma praktiliste kogemuste jagamisele.

Üks, mis peamine — tulemusliku koostöö saavutamiseks on eeskätt vaja mõista meedia toimimise tegelikku orgaanikat!

Koolituse teemad:

  •       Kutsekoja kommunikatsioonistrateegia ja selle rakendamine
  •       Millised on ajakirjanduse tähtsamad žanrid
  •       Milline on auditoorium
  •       Millised on Eesti kui väikeriigi eripärad
  •        Kuidas saavutada oma eesmärk meediaga suhtlemisel, mida peljata, millele rõhuda

Õpiväljundid (teadmised ja oskused, mida inimesed koolituse tulemusena on saanud või mida nad teavad ja oskavad nüüd paremini):

Ühtne arusaam, kuidas me saame kutsesüsteemi kuvandit mõjutada ja seda hoida ning parendada. Hoolega koolitust jälginud ja kaasa mõelnud inimeste silmaring saab avaram, lisanduvad praktilised teadmised suhtlemisest meediaga. Samuti on koolitusel osalenutel edaspidi lihtsam mõista meedias ilmunu tagapõhju ja osata eraldada olulist ebaolulisest.

Koolitused toimuvad

11.10.2011 Tallinnas Swissôtelis (registreerimine on lõppenud)

18.10.2011 Tartu Dorpati konverentsikeskuses

Päevakava

09:00-9.30   Kogunemine ja hommikukohv

09:30-10:30 Kutsekoja kommunikatsioonistrateegia ja selle rakendamine, Mari-Ann Rebane, Kutsekoja kommunikatsioonijuht

10:30-11:00 kohvipaus

11:00-12:30 Sõnum avalikkusele. Kellega me suhtleme?, Märt Treier

12:30-13:45 Lõunapaus

13:45-15:15 Meedia tööpõhimõtted, žanrid, stiil, Märt Treier

15:15-15:30 kohvipaus

15:30-16:15 Kuidas kutsesüsteemi populariseerides avalikkusele paremini "kohale jõuda"?, Märt Treier

16:15-17:00 arutelu ja diskussioon

Koolitusele registreerimine – http://kutsekoda.ee/et/kutsekoda/teavitusjakoolitus/meedikoolitus

NB! Koolitusele registreerimine lõpeb 3. oktoobril ja on tasuta.

Перейти к содержимому