Перейти к содержимому
Home » Kokkuvõte rahvusvahelisest konverentsist “Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks”

Kokkuvõte rahvusvahelisest konverentsist «Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks»

    

22. oktoobril 2012 toimus Kutsekoja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel rahvusvaheline konverents „Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks“, mille eesmärgiks oli arutleda Eesti ja eeldatavasti ka mitmete teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kvalifikatsiooniraamistike rakendamisega seotud probleemide ja kitsaskohtade üle. 

         

Kutse- ja täiskasvanuhariduse asekantsler Kalle Küttis avas konverentsi,  andes ülevaate Eesti kvalifikatsiooniraamistiku kujunemise ajaloost ning hetkeseisust ning tõstatades kaks olulist küsimust Eesti jaoks, milledele püüti erinevate huvigruppide vaatenurgast vastuseid leida: 

   

1. Kas Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 5. tasemel on lisaks kutsekvalifikatsioonidele võimalikud/vajalikud ka formaalhariduslikud kvalifikatsioonid? 

           

2. Milliseid kutsekvalifikatsioone on sobilik paigutada Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 8. tasemele?

              

Lisaks eeltoodud küsimustele keskenduti kõikides ettekannetes ning ka päeva lõpus toimunud paneeldiskussioonis kesksele küsimusele: mis on riikliku kvalifikatsiooniraamistiku roll ehk mis kasu me sellest saame ning millised on tuleviku arengusuunad, millega me peaksime oma edaspidiste tegevuste planeerimisel arvestama.

           

Loe konverentsi kokkuvõtet SIIT.

      

Tutvu konverentsi ettekannetega SIIN.
Перейти к содержимому