Перейти к содержимому
Home » Kinnitati uus spooni- ja vineeritootja kutsestandard

Kinnitati uus spooni- ja vineeritootja kutsestandard

Metsanduse Kutsenõukogu kinnitas uue spooni- ja vineeritootja kutsestandardi, tase 4. Spooni- ja vineeritootja on oskustöötaja, kes töötab spooni-, vineeri- või puidutööstusettevõtetes ning valmistab ja väärindab spooni, vineeri ja liimpaindtoorikuid.

Kutsestandard on aluseks kutseõppe tasemeõppe õppekavadele. Vajadus kutsestandardi väljatöötamiseks tulenes OSKA metsanduse ja puidutööstuse uuringu ettepanekust. 
Перейти к содержимому