Перейти к содержимому
Home » Kinnitati uued liikuvusinseneri kutsestandardid

Kinnitati uued liikuvusinseneri kutsestandardid

Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu kinnitas uued, liikuvusinsener, tase 6 ning liikuvusinsener, tase 7 kutsestandardid. Liikuvusinsenerid tegelevad transpordivõrgu ja ühistranspordi korraldusega, arvestades kõikide liiklejate vajadusi. Kutsestandardite koostamise ettepanek tehti OSKA transpordi, logistika ning mootorsõidukite remondi ja hoolduse uuringust.
Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud tarneahelajuht, tase 7 kutsestandardi, kus täpsustati haridusnõudeid, uuendati töökirjeldust, tööosasid, tegevusnäitajaid ning IKT-kompetentside osa ja lisati teenuse tellijana IKT-alaste lähteülesannete koostamise kompetents.
Liikuvusinseneride ning tarneahelajuhi kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamise alusena.
Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu valis ka raudteetranspordi, logistika ning sõidukite hoolduse ja remondi kutsealade kutse andjad. Eesti Raudtee kuulutati raudteetranspordi, Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing logistika ning Autokutseõppe Liit sõidukite hoolduse ja remondi kutseala kutse andja avalike konkursside võitjateks. Organisatsioonide kutse andja õigused kehtivad kuni 14. novembrini 2023.
Перейти к содержимому