Перейти к содержимому
Home » Kinnitati uued kostümeerija kutsestandardid

Kinnitati uued kostümeerija kutsestandardid

Kultuuri Kutsenõukogu kinnitas uued kostümeerija, tase 4, vanemkostümeerija, tase 5 ja juhtivkostümeerija, tase 6 kutsestandardid kehtivusajaga kuni 14. jaanuar 2025.

Kutsestandardid töötati välja Eesti Teatriliidu ettepanekul. Kostümeerija kutse lisandumine juba olemasolevate etendusasutuse tugiteenuste kutseala kutsete kõrvale aitab etendusasutustes kostümeerija ametit väärtustada.

Kuna kostümeerija eriala ei ole võimalik koolis õppida, siis oli üheks kutsestandardite väljatöötamise eesmärgiks kirjeldada kostümeerija töö ning kostümeerijalt oodatav kompetentsus. Kutsestandard saab olema töömaailma kutse andmise aluseks.

Перейти к содержимому