Перейти к содержимому
Home » Kinnitati metsaväljaveo autojuhi kutsestandard

Kinnitati metsaväljaveo autojuhi kutsestandard

Metsanduse Kutsenõukogu kinnitas 6. aprillil 2017 toimunud koosolekul metsaväljaveo autojuhi, tase 4 kutsestandardi, mis kehtib kuni 5. aprillini 2022.

Metsaväljaveo autojuht, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab metsaveoautoga vastavalt veotellimusele ning tunneb metsaveoauto hooldamist ja korrashoidu. Ta juhib metsaveoautot, laadib puitu, hindab puidu kogust ja kvaliteeti ning kinnitab veose.

 

Metsaväljaveo autojuhina töötamiseks on vajalik CE kategooria juhtimisõiguse ja veosteveo autojuhi tunnistuse olemasolu.

 

Kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja kutseõppe õppekavade koostamise ning kompetentsuse hindamise alus.

Перейти к содержимому