Перейти к содержимому
Home » Kinnitati digitaalse trükiseadme operaatori tase 4 kutsestandard

Kinnitati digitaalse trükiseadme operaatori tase 4 kutsestandard

Eelmisel nädalal kinnitas Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu digitaalse trükiseadme operaator, tase 4 kutsestandardi, millega saab hinnata töökogemusega inimeste kutsealaseid kompetentse.

Digitaalse trükiseadme operaatori tööks on käsitseda ja hooldada digitrüki arvuti- ja seadmeparki ning tagada kvaliteetsete digitrükiste tootmine. Tema töökohaks on enamasti trükikojad või ka trükiseadmete hoolduse; reklaami- või pakenditootmise ettevõtted.

Digitaalse trükiseadme operaatoriks saab õppida näiteks Tallinna Polütehnikumis.

Kutsenõukogu on valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajate kogu, mis kinnitab kutsestandardeid ning annab kutse andmise õigused valdkonna organisatsioonidele.

Перейти к содержимому