Перейти к содержимому
Home » Keraamika-ala õppelähetus Ungarisse

Keraamika-ala õppelähetus Ungarisse

Tutvuti keraamiliste ahjupottide valmistamise ja keraamikaõppe protsessiga. Saadi ülevaade nii Lääne-Ungari traditsioonilisest ja kaasaegsest ahjuehitusest ja ahjupottide valmistamisest kui ka Kesk-Ungari ja Ida-Ungari ahjutraditsioonidest ja pottahju arenguteest. Nähti  barokkpottidest ahjunäidised, käsitsi-treitud potist ahje, ahju- ja pliiditarvikud, ahjupottide valmistamist potikedral, toppides ja valumeetodil. Tutvuti erinevate keraamikatöö materjalide töövahendite ja -võtete kasutamisega. 


Külastati Mayer  Istvani, Imre Szalay, Barankonyl Istvani, Judit Kovács´i, Tamas Szarska, Uhrinyi László, Mihály Harmathi, Zsolt Horgose, József Kiglicsi, Marta Tordai ja Hlavács Viktori stuudioid  ja Dr. Kresz Mária Alapítvány´ Sihtasutust. 


Keraamikaõpet andvad keskastme koolid mille tööga tutvuti olid:  Székesfehérvár´is Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola, Free School Foundation of Fine and Applied Art koos Peter Korompaiga ja  Training School for Hungarian University of Fine Arts, kus kohtuti Szilvia Vágó´ga. 


Külastati kuulsat Xantus Janos kahhelahjude muuseumi koos töökoja külastusega. Toimus kultuuriline tutvumine Székesfehérvár´i, Mór´i, Györi, Szentendre ja Budapesti linnade erinevate näituste, muuseumide (nt Margit Kovacs Ceramic Museum) ja kultuuriliste objektidega.

Kõik osalejad said  Europassi õpirändetunnistuse. Seoses otsestele kontaktidele on võimalus edasi arendada Eesti õpilaste ja noorte keraamikute praktika sooritamist Ungari keraamikatöökodades ja pottsepatöö meistrite juures. Uut teavet saab kasutada  standardiloomes, praktilises töös ja õppes.  Lähetus laiendas osalejate silmaringi, andis uusi erialaseid ideid ja teadmisi, võimaldas keelepraktikat ja tutvumist Ungari töö- ning õppekorraldusega.  
Перейти к содержимому