Перейти к содержимому
Home » Kas ja kui palju jälgite kutsetunnistuse olemasolu uue töötaja palkamisel? Kas ja kui palju Teie firmas kutsetunnistusega töötajaid on?

Kas ja kui palju jälgite kutsetunnistuse olemasolu uue töötaja palkamisel? Kas ja kui palju Teie firmas kutsetunnistusega töötajaid on?


9. jaanuaril Äripäeva vahel ilmunud Koolituse lisas vastasid antud küsimustele mitmed etevõtete juhid.              

 

Kutsetunnistuse olemasolu ja selle kehtivus on meie jaoks kindlasti oluline. 

Töötavatel ja staažiga treeneritel on valdavalt II, III või IV tase. 

Kutsetunnistust omab meil vähemalt 95% treeneritest ning me jälgime seda nii personaal- kui ka rühmatreenerite puhul. 

Kutsetunnistuse aluseks on teadmised ja oskused, kui ei ole just omandatud erialast või kõrgharidust. Nendeta pole treeneri töö võimalik, ehkki loomulikult on tähtsad ka kogemused, praktika ja sobivad isikuomadused.

          

Eve Reitalu, Arctic Sport, fitnessivaldkonna juht

               

         

Me oleme Tallinnas nelja hotelli operaator: Savoy Boutique Hotel, Hotell Bern, Taanilinna Hotell ja City Hotel Portus. 

Oleme kutsetunnistuse loomisele ja populariseerimisele ise aktiivselt kaasa aidanud. Üks meie hotellidest on koguni atesteeritud kutseeksamikeskus.

Uue kolleegi palkamisel on kutsetunnistuse olemasolu kahe võrdse kandidaadi puhul kindlasti suur pluss. See näitab inimese head ja süsteemset ettevalmistust, samuti seda, et ta on palju vaeva näinud ning väärtustab oma ametit ja tulevikku. 

            

Ain Käpp, TallinnHotels OÜ / Aldera Hotell OÜ tegevdirektor

                   

                        

Meie ettevõtte jaoks on kutsetunnistus ehitustöömeeste, näiteks puu- või müürseppade palkamisel väga oluline ja vajalik. 

Kutsetunnistuse olemasolu käib üldjuhul koos kogemustega ning annab töömehe oskustele mõningal määral ikkagi garantii. 

Kuidas muidu saada aimu sellest, kui kvalifitseeritud tööjõuga üldse tegemist on? Seega on see kahtlemata äärmiselt tähtis näitaja, mille alusel oma ehitajaid tööle võtame.

                                

Rein Must, ASi Decora Ehitus direktor

                           

                   

Kutsetunnistus on tähtis, aga samavõrd oluline on töökogemuse olemasolu. 

Kui võtta inimene tööle üksnes kutsetunnistuse alusel, siis tuleb arvestada, et värskel koolilõpetanul ei pruugi olla veel praktilise töö kogemust, ehkki teoreetilisel tasandil on teadmised kindlasti olemas. Sellisel juhul omandab ta kogemused töö käigus. 

Spetsiifilist sorti töö puhul on kogemus minu meelest olulisem näitaja. 

Mis puutub meie oma töötajatesse, siis praegu on meil palgal kaheksa inimest, kellest kutsetunnistust omab kuus.

             

Argo Tõruke, OÜ Afterone juhataja

                  

                  

Uue töötaja valimisel räägib kutsetunnistuse olemasolu kindlasti kandideeriva inimese kasuks. 

See lihtsustab ja kiirendab valikuprotsessi ettevõtte personaliotsingul ning annab lisakindlust tulevase töötaja ametioskuste kohta. 

Peale hariduskäigu, kutseoskuste ja varasema töökogemuse hindame uue töötaja värbamisel kandidaadi väärtushinnanguid ja isikuomadusi.

Kahjuks ei ole kutsetunnistused praegu kuigi laialt levinud. See on ka põhjus, miks ­uute töötajate värbamisel on DPD seda valikukriteeriumina veel vähe rakendanud.

Viimasel kolmel aastal oleme töötajate ametialaste oskuste arendusse panustanud arvestuslikult ligikaudu 3000 tundi, millele lisandub kullerite koolitus.

                

Tarmo Tael, DPD Eesti ASi tegevjuht

                     

Перейти к содержимому