Перейти к содержимому
Home » Ilmunud on uus ametite klassifikaator

Ilmunud on uus ametite klassifikaator

                     

Ametite klassifikaator 2008 (edaspidi AK 2008) põhineb ametite rahvusvahelisel standardklassifikaatoril
“International Standard Classification of Occupations 2008” (edaspidi ISCO).

                      
AK 2008 eelmiseks versiooniks oli AK 1999, mille juurutamine algas 1991. aastal. Kodeerimisreeglid,
selgitavad märkused ja näited, mis jäid samaks AK 2008 esitatutega, võeti uude klassifikaatorisse otse
üle.

                          
Klassifikaatori ülesandeks on ametite liigitamise reeglite fikseerimine. Klassifikaatori peamised
kasutusvaldkonnad on töö(turu)statistika ning tööjõu väljaõpe. Klassifikaator ei saa olla aluseks
pädevusnõuete esitamisel tööjõule ega ole mõeldud kasutamiseks tüüpametikirjeldustena ja
tüüpametinimetuste loeteluna. Samas tuleks tööturu reglementide (nt tööjõu kvaliteedi standardid jms)
väljatöötamisel ja kehtestamisel klassifikaatori nõuetega arvestada ning võimaluse korral neist lähtuda.

                 

Lae AK 2008 alla SIIT.
Перейти к содержимому