Перейти к содержимому
Home » Hindamiskoolitus kutse andjatele

Hindamiskoolitus kutse andjatele

Koolitus „Oskuste hindamine: teoorial põhinev praktika“ on suunatud kutse andmisega tegelevatele isikutele, sh hindajatele, kes kavandavad kompetentsuse hindamise meetodeid, töötavad välja hindamiskriteeriumeid ja lahendavad kompetentsuse hindamisega seonduvaid muid küsimusi. Koolitusgrupid on jaotatud kaheks vastavalt kompetentside hindamisel kasutatavatele meetoditele:

 • kutse andjad, kes annavad kutseid tasemetel 2,3,4 ja (5) — enamasti kasutatakse hindamiseks teooria testi, praktilist tööd;
 • kutse andjad, kes annavad kutseid tasemetel (5), 6, 7 ja 8 — enamasti kasutatakse hindamiseks portfooliot, eneseanalüüsi, juhtumianalüüsi, vestlusi, jne.

Igal koolitusel saab osaleda kuni 18 inimest. Registreerimine avaneb kuu enne esimese koolituse algust ning sellest teavitatakse kutse andjaid meili teel.

Koolituste toimumisajad:

 • 04.11.2024 – tasemed (5), 6, 7, 8 (toimub Kutsekojas)
 • 05.11.2024 – tasemed 2, 3, 4, (5) (toimub Koguduste Keskuses, Koskla 18, Tallinn)
 • 12.11.2024 – tasemed (5), 6, 7, 8 (toimub Kutsekojas)

Juhul, kui peate osalemise tühistama, palume märku anda aadressil silja.madison@kutsekoda.ee.


Koolituskava

 • Maht 6 ak tundi
 • Osalejaid grupis kuni 18
 • Koolitaja Einike Pilli, PhD, koostöös Kutsekoja koordinaatoriga

Õpiväljundid

Peale koolituse lõppu osalejad:

 • tunnevad kutse hindamise põhimõtteid ja kvaliteedikriteeriume, orienteerivad mõistetes;
 • analüüsivad hindamisstandardeid baaspõhimõtete valgel ning sõnastavad oma valdkonna arengukohad;
 • analüüsivad kutse hindamisega seotud võimalusi;
 • oskavad anda edasiviivat tagasisidet ning arendada ennast hindajana.

Päevakava

10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.15 Sissejuhatus koolitusse ja ootuste kaardistamine. Peamised mõisted.
11.15 Hindamise baaskriteeriumid ja kvaliteedikriteeriumid. Mis on vastavushindamine ja kas kõik peab kõigele vastama? VÕTA ja kutse hindamine – samad või erinevad?  
13.00 Lõuna
13.45 Analüütiline harjutus ja praktikum «Kuidas tegevusnäitajad, hindamiskriteeriumid ja hindamismeetodid kokku sobitada? Üldoskuste lõimitud hindamine.»
14.30 Paus
14.45 Hindajale vajalikud oskused ja nende arendamine. Edasiviiv tagasiside.
15.15-15.45 Lõpuarutelu: mis võimalused meil veel on?


Tunnistuse väljastamine

SA Kutsekoda küsib koolituse „Oskuste hindamine: teoorial põhinev praktika“ läbimise tunnistuse väljastamiseks Teie ees- ja perekonnanime ning isikukoodi. Andmed edastatakse koolituse läbiviijale Einike Pilli, Kolm Talenti OÜ. Andmeid ei avalikustata ega edastata kolmandatele isikutele. Andmed kustutatakse 3 kuud peale koolituse lõppu. 


Перейти к содержимому