Перейти к содержимому
Home » Europass: stiilipuhas ja universaalne CV, mis jääb silma nii Eesti kui välismaa tööandjatele

Europass: stiilipuhas ja universaalne CV, mis jääb silma nii Eesti kui välismaa tööandjatele

Tööle kandideerimine on aega ja oskusi nõudev tegevus, eriti kui on plaan suunduda välisriiki. Euroopa Liidu 2022. aasta liikuvus- ja rändeuuring toob välja, et pea üks viiest eurooplasest kavatseb tulevikus töötada väljaspool oma asukohariiki.

Tasub arvesse võtta, et kandideerimine võib riigiti erineda ning CV ja kaaskirja puhul hinnatakse erinevaid asju. Kandideerides Eestis või Euroopas, tasub kaaluda CV koostamist Europassi portaalis, mis on tööandjate silmis tuntud ja usaldusväärne lehekülg ning tööotsijale tasuta võimalus CV koostamiseks.

Mis on Europass?

Europass on platvorm, mille eesmärgiks on lihtsustada ja ühtlustada kandideerimist Euroopa Liidus. Lisaks CV koostamise võimalusele pakub portaal vajalikku infot nii välismaal töötamise, õppimise, kvalifikatsioonide hindamise kui ka täiendkoolituste kohta.

«Europass on justkui karjäärialase informatsiooni alguspunkt. Kuigi Europass ise teenusid ei paku, suunab ta kandidaadi õigele lehele, kust saab ka karjäärialaseid nõustamisteenuseid. Kuna leht loodi eesmärgiga teha Euroopas kandideerimine mugavamaks, tunnevad lehekülge hästi ka tööandjad. Europassi märgisega CV on usaldusväärne, hinnatud ja kindel dokument,” ütleb Heli Oruaas, Kutsekoja välisprojektide spetsialist.

Ta lisab: “Oleme tähele pannud, et eriti palju kasutatakse Europassi Kesk-Euroopa riikides, näiteks Saksamaal, Austrias ja Tšehhis. Lisaks veel lõunapoolsetes riikides: Itaalias, Hispaanias ja Portugalis. Samuti saab Europassi CV-ga edukalt kandideerida Eestis.”

Selleks, et CV-d portaalis koostada, on vaja luua kasutajakonto. Konto loomisel avaneb veelgi rohkem võimalusi, mis edasist kandideerimist lihtsustavad. Näiteks on haridus- ja koolitusalaseid digidokumente võimalik siduda oma kontoga, mille abil saab luua digitaalse portfoolio. Lisaks saab CV saata ühe klikiga rahvusvahelisse tööotsinguportaali EURES, mis koondab kõiki Euroopa Liidu liikmesriikide tööpakkumisi. Kahtlemata on see kõige kiirem viis teha tutvust välisriigi tööturgudega ilma, et peaks kohalikest portaalidest infot otsima.

EURES-e tööportaalist leiab üle 4 miljoni tööpakkumise. Lisaks pakub võrgustik nõustamisteenust Eestist välismaale suundujatele ja välismaalt tagasipöördujatele. EURES-e nõustajad paiknevad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ning Eesti esinduse kontaktid on leitavad siin.

Millised on töötrendid Eestis ja Euroopas?

Eestis prognoosivad tööjõu- ja oskuste vajadust OSKA uuringud, aidates näha suurt pilti ja kujundada hariduspoliitikat.

Järgmise 10 aasta jooksul prognoosib OSKA töökohtade arvu kasvu:

  • info ja side valdkonnas,
  • tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusaladel,
  • tehnilistel aladel.

Töökohtade arv väheneb prognoosi järgi veonduse ja laonduse, kinnisvara, haldus- ja abitegevuste ning põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi tegevusaladel.

Tervikuna on järgmise 10 aasta prognoositud tööjõuvajadus suurem kui tööturule sisenev põlvkond suudab ära katta. Seega tuleb toetada paindlikke töö- ja õppimisvõimalusi ning töö- ja eraelu rollide ühildamist, et võimaldada kõikide eagruppide suuremat tööhõivet. Edendada tuleb automatiseerimist ja digitaliseerimist ning vajadusel kaasata välistööjõudu.

Euroopa Liidu liikmesriikides prognoositakse hõive kasvu:

  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas,
  • sotsiaalvaldkonnas ja tervishoius,
  • majutus- ja toitlustusvaldkonnas.

Hõive langust on oodata kaevandamises, põllumajanduses ja ehitusvaldkonnas.

Liikuvus, töö- ja õpiränne iseloomustab nii tänast kui tuleviku tööturgu. Rahvastikuregistri andmetel elas 2023. aasta alguses alaliselt välisriikides 123 600 Eesti kodanikku, mis on 2% enam kui aasta varem. Kõige suuremad Eesti kodanike kogukonnad asuvad Soomes, Venemaal, Suurbritannias, Saksamaal ja Kanadas. Eestisse naaseb igal aastal umbes 7000 inimest.

Lisainfot CV koostamise, Euroopa tööturu ja haridusalaste võimaluste kohta leiad: europass.eu.

Sisuturundusartikkel avaldati Postimehes (21.12.2023)

Перейти к содержимому