Перейти к содержимому
Home » Euroopa Komisjon lõi õppijate ja töötajate digioskuste mõõtmiseks veebitesti

Euroopa Komisjon lõi õppijate ja töötajate digioskuste mõõtmiseks veebitesti

Euroopa Komisjon avalikustas uue digitaalsete oskuste testi, et aidata õppijatel ja töötajatel välja selgitada oma digioskuste taset ning hinnata, kus nad digioskuste raamistikus asetsevad.

Enda taseme hindamiseks peavad kasutajad täitma veebitesti. Selle täitmisel järel saadab süsteem kasutajale koheselt detailse hindamisaruande, mis annab võimaluse oma digioskusi mõista ning võtta ette samme vajakajäämiste parandamiseks.

Veebitest on kõigile kättesaadav Europassi ning Euroopa Komisjoni digioskuste ja tööpakkumiste veebilehel. Samas on saadav ka info selle kohta, kuidas oma digioskusi edendada.

Europassi registreeritud kasutajad saavad testi tulemused salvestada oma Europassi failikogusse ning kasutada tunnistust oma oskuste kirjeldamiseks tööandjatele või koolitajatele.

Kuidas digioskusi mõõdetakse?

Digioskusete enesehindamise veebitest mõõdab inimese teadmisi ja võimeid erinevates valdkondades. Näiteks info ja andmete töötlemise oskus, suhtlus ja koostöö, digitaalse sisu loomine, küberturvalisus ja probleemide lahendamine.

Mis on Europass?

Europass on tasuta keskkond kasutaja õppimistulemuste, saavutuste, kogemuste ja oskuste salvestamiseks.

Igaüks saab endale luua tasuta Europassi profiili, kus on võimalik kirjeldada oma oskusi, huvialasid, luua ja hallata tööle või õppima kandideerimise avaldusi, mis toetavad õpi- ja karjäärivalikuid.

Europass on ühendatud üle Euroopa töökuulutusi vahendava EURES portaaliga.

Перейти к содержимому