Перейти к содержимому
Home » Esimesed puhastustööde juhtide kutsetunnistused Eestis

Esimesed puhastustööde juhtide kutsetunnistused Eestis

Puhastusteeninduse valdkond on oma arenguteel Eestis astunud suure sammu edasi. Kutsetunnistuse said esimesed neliteist  puhastustööde juhti. Euroopa Sotsiaalfondi toel alustasid 2006 aasta mais õpinguid 30 töödejuhatajat 320- tunnisel puhastustööde juhtidele mõeldud koolitusel. Tänaseks on koolituse lõpetanud 23. Puhastustööde juht III kutsekvalifikatsiooni vääriliseks tunnistatud neist 14 ning Puhastusteenindaja II kutsekvalifikatsiooni vääriliseks 5 töödejuhatajat. Paide Kutsekeskkooli projekti „Puhastusteeninduse kvaliteedi tõstmine rahvusvahelisele tasemele" raames viisid koolitust läbi OÜ Puhastusekspert koolitajad.  Sama projketi raames nägi ilmavalgust puhastusteeninduse valdkonna spetsialistide poolt koostatud puhastustööde juhi käsiraamat, mis on väga heaks õppematerjaliks, sisaldab hulgaliselt praktilisi nõuandeid ning on abiks puhatsustööde juhi kutseekesamiks valmistumisel.
OÜ Puhastusekspert
on alates 1998. aastast tegelenud aktiivselt puhastusteeninduse valdkonna arendamise ja propageerimisega viies läbi erinevaid koolitusi, et Eestis puhastusteeninduse kutsekvaliteeti tõsta rahvusvahelisele tasemele.

Alates 2003. aastast on OÜ Puhastuseksperdile antud Kutset Omistava Organi tegevusluba korraldada puhastusteeninduse valdkonnas kutseomistamist ja väljastada kutsetunnistusi.


Перейти к содержимому